REKLAME

Izrada reklama od svih vrsta materijala

Blok slova

Izrađuju se u različitim dimenzijama i fontovima prema zahtjevu klijenta. Najčešći materijali koji se koriste u izradi blok slova su: pleksiglas, polikarbonat, stirodur, inox, aluminijum, forex. Koji materijal će se koristiti ovisi o datoj situaciji, kompleksnosti i veličini reklame.

Poleđina reklame može biti izvedena od foreksa ili aluminijskog lima (što zavisi od visine slova). Za rasvjetu se koriste LED moduli najnovije generacije sa trafo napajanjem adekvatne snage za određenu snagu LED modula. 3D slova su najefektnije svjetleće reklame i danas imaju veliku zastupljenost zbog jeftinijeg načina izrade. Mogu biti montirana direktno na površinu objekta sa ili bez podkonstrukcije (željezne ili aluminijumske).

Privucite pažnju potencijalnih klijenata, odaberite 3D reklamu.

Stranice slova su obično izvedene od inox-a (ili drugog materijala po želji klijenta). Za prednji dio reklame se najčešće koriste pleksiglas, polikarbonat ili optičko platno kod direktnih rasvjeta, a kod indirektne rasvjete može se koristiti pleksiglas, aluminijski lim, inox ili drugi materijal po želji klijenta. Pleksiglas može biti u nekoliko standardnih boja (crvena, žuta, plava, zelena, crna, narandžasta itd..), a ukoliko nema tražene nijanse određene boje tada se aplicira katana ili printana PVC folija u željenoj boji na bijeli pleksiglas.

galerija

Display reklame

Izrađuju se u različitim dimenzijama prema zahtjevu klijenta. Najčešći materijali koji se koriste u izradi display reklame su: pleksiglas, panaflex, alu-co-bond. Koji materijal će se koristiti ovisi o datoj situaciji, kompleksnosti i veličini reklame.

Bočne strane reklama su od namjenskih profila: aluminijumskih ili PVC, koji na sebi imaju žlijebove u koje se ubacuju ploče plexiglasa sa folijama koje su rezane na cutter-u ili su digitalno štampane.

PVC fleksband svjetleće reklame.

Reklame od translucentnog PVC fleksband materijala novina su na našem tržištu. Neograničen oblik i dimenzije samo su neke od prednosti nad tradicionalnim načinom izrade reklame. Velika otpornost na atmosferske utjecaje, mala težina, jednostavna montaža te lako servisiranje i održavanje, činjenice su koje govore u prilog ovom načinu izrade reklame.

Reklamni stubovi - TOTEMI

Izrađeni od aluminija ili inoksa u kombinaciji sa pleksiglasom ili translucentnim PVC panaflex materijalom imaju vrlo atraktivan vizualni efekt. Kombinacijom materijala mogu se postići razni oblici i dimenzije. Korištenjem digitalnih CNC strojeva vrši se precizno prosijecanje materijala, te njegova zamjena s nekim od prosvjetljivim materijalima